Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Privacy statement

Quanta NpM BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier van dienst te kunnen zijn.
Quanta NpM BV legt uw gegevens alleen vast voorzover nodig voor de uitvoering van uw opdracht en de beantwoording van uw verzoek of vraag. Uw gegevens worden niet gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Quanta NpM of andere aanbieders. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag worden noch opgeslagen, noch door ons gebruikt.