Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Diensten

Onze dienstverlening

Sinds 1997 deden wij veel ervaring op met het ontwikkelen en versterken van sociaal ondernemerschap, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking. Deze ervaring is de basis van de antwoorden en oplossingen die wij bieden met onze dienstverlening.

Strategie

Sociaal ondernemerschap, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking zijn bepalende keuzes voor de lange termijn, die vragen om een weloverwogen aanpak.  Waar willen wij over drie jaar staan? Hoe komen wij daar? Wat vraagt dat van ons? Hoe borgen wij de aansluiting op onze overtuigingen en waarden, of op de mogelijkheden en behoeften van samenleving en doelgroepen?  

Organiseren

Wanneer de strategie duidelijk is, hoe dan de uitvoering te organiseren? Hoe komen wij van plan tot werkelijkheid? Wat verandert er? Wat blijft hetzelfde? En wat is er voor nodig om de goede dingen op de goede manier te doen? 

Bezieling en kwaliteit

Het creëren van maatschappelijke meerwaarde is mensenwerk. De haalbaarheid van missies en ambities staat of valt met de betrokkenheid, motivatie en inzet van mensen. De kracht van team en netwerk komen hieruit voort. Hoe stimuleren wij betrokkenheid, motivatie en inzet? Hoe zorgen wij er voor dat deze voldoende ruimte krijgen?

Competenties

Wat vragen onze maatschappelijke missie en de weg die wij willen bewandelen van ons? Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig om sociaal ondernemen, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking tot volle bloei te laten komen? Hoe maken wij ons deze eigen? U leert het in de trainingen en workshops van Quanta NpM.

Projecten

Wij willen aan de slag, maar hoe? Het ontbreekt ons aan tijd of specifieke deskundigheid. In deze situaties voert Quanta NpM ook projecten uit. Altijd met als insteek dat na een afgesproken periode de uitvoering in de organisatie wordt ondergebracht en geborgd.

Help desk

Onze helpdesk biedt korte en krachtige antwoorden en oplossingen aan organisaties die werken aan de versterking van sociaal ondernemen, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking.