Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Competenties

De trainingen en workshops van Quanta NpM combineren theorie en praktijk. Telkens worden theorieën, modellen en technieken verbonden met de situaties en ervaringen van de deelnemers. Alle trainingen en workshops bieden praktijksimulaties, praktische opdrachten en oefeningen.

Alle trainingen en workshops zijn beschikbaar in een één- of meerdaagse variant en worden alleen in company verzorgd. Zo kunnen wij maatwerk leveren en optimaal afstemmen op de situatie, wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

De kracht van authentieke professionaliteit

Deze training biedt concrete handreikingen aan teams die meer impact willen in de Nederlandse samenleving als geheel, of voor specifieke doelgroepen. Deze teams leren hoe authentieke professionaliteit hen helpt om meer en duurzamere resultaten te boeken. Zij krijgen de tools in handen om de eigen authentieke professionaliteit te versterken. 

De kracht van multidisciplinaire teams

Hoe passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen van kinderen en jeugdigen, te realiseren in complexe situaties waarin dit allesbehalve vanzelfsprekend is? Situaties waarin multidisciplinaire, integraal samenwerkende teams nodig zijn om tot effectieve oplossingen te komen. Deze training is er voor de participanten van deze teams.

De kracht van authentieke, zelfbewuste teams

Deze training biedt managers concrete handreikingen om de eigen authentieke, zelfbewuste professionaliteit te versterken en hun team te begeleiden in dit proces van verdieping van vakmanschap. Zij leren hoe zelfbewuste, authentieke professionaliteit hen en hun team helpt om meer en duurzamere resultaten te boeken. En zo meer impact te hebben in de Nederlandse samenleving als geheel, of voor specifieke doelgroepen. 

Sociaal ondernemerschap

Organisaties die aan het begin staan van sociaal ondernemerschap krijgen concrete handreikingen voor de ontwikkeling en implementatie. Welke wijze van sociaal ondernemen past het beste bij uw organisatie en uw maatschappelijke functie en missie? En hoe operationaliseert u de verschillende rollen van de strateeg, verkenner, verkoper, relatiebeheerder, coördinator, partner, concurrent, schatbewaarder en specialist?

Vitaal vakmanschap

Teams leren hoe zij door authentiek, waarden gedreven vakmanschap meer resultaten kunnen boeken voor samenleving en doelgroepen. Zij leren hoe zij authentieke professionaliteit kunnen ontwikkelen en tot een scheppende en verbindende kracht maken.

Multidisciplinaire of integrale samenwerking

Hoe brengen wij multidisciplinaire of integrale samenwerking tot stand? Wat is er voor nodig om de kracht en kwaliteit van het multidisciplinaire netwerk te ontwikkelen? Hoe versterken wij de betrokkenheid en inzet van alle partijen die nodig zijn? Wat kunnen wij doen om de acceptatie te bevorderen van oplossingen en te bewandelen wegen?

Regisseren van netwerken

Regie is een belangrijke voorwaarde voor effectieve samenwerking. Wat is regie? Hoe brengen wij deze duurzaam tot stand?

Effectief adviseren

U krijgt handvatten aangereikt die uw effectiviteit als adviseur vergroten. De nadruk ligt op het toepassen van de verschillende adviesstijlen.

Overtuigen en activeren

Hoe overtuigt u vanuit uw betrokkenheid en inzet, anderen om met u in zee te gaan? Hoe "verkoopt" u uzelf, uw dienstverlening en uw organisatie?

Resultaatgericht communiceren

U ontwikkelt inzicht in de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van persoonlijke communicatie. Hoe beïnvloedt u deze factoren? Hoe krijgt en houdt u de regie?

Maak uw ondernemingsplan

Welke koers vaart uw organisatie de komende jaren? Wat wordt uw beleid op de vier ondernemingsgebieden markt, mensen, productie en geld? U beschrijft het in uw ondernemingsplan. Hoe komt u tot zo'n plan?

Maak uw marketingplan

Wat doet u de komende jaren om het gebruik te stimuleren van uw dienstverlening, door bestaande en nieuwe doelgroepen? Hoe komt u tot een enthousiast ontvangen nieuw aanbod als antwoord op actuele vragen in de samenleving of van uw doelgroepen? Wat doet u als niemand op uw dienstverlening lijkt te zitten wachten? Hoe lastig bereikbare doelgroepen te benaderen? Hoe schrijft u een marketingplan? 

Positionering

Uw doelgroepen geven de voorkeur aan professionals en organisaties die hun werk goed doen en waarin zij vertrouwen stellen. Hoe komt u tot een positionering en imago die hierop aansluiten?

Communiceren onder druk

Hoe om te gaan met conflicten, bezwaren, klachten en andere weerstanden bij voor u belangrijke relaties? Hoe brengt u slecht nieuws? Wat kunt u doen om ondanks weerstanden, tòch samen verder te kunnen?

Klantgericht handelen

Wat is klantgericht handelen? Hoe kunt u rekening houden met de wensen, behoeften en situatie van klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, deelnemers, of...? Hoe komt u tot de vereiste afstemming? Hoe voorkomt u door te schieten in 'klantgezwichtheid', oftewel meer doen voor de klant dan goed voor uzelf is?

Resultaatgericht onderhandelen

U heeft te maken met situaties waarin u en uw gesprekspartners verschillende visies en belangen vertegenwoordigen. U beseft dat u er desondanks goed aan doet om samen op te trekken om gewenste resultaten te boeken. Onderhandelingen zijn nodig om tot een gedeelde visie, een gemeenschappelijke ambitie, of een gezamenlijk plan te komen. Hoe te onderhandelen?