Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Interim management

Organiseren

Wanneer de strategie helder is, hoe organiseert u de uitvoering hiervan dan? Wat zijn bijvoorbeeld de concrete gevolgen voor de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie? Wat betekent dit voor de besluitvorming? Welke werkwijzen en procedures moeten anders? Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge samenwerking van medewerkers, teams of afdelingen? Welke informatiestromen zijn nodig? Hoe te communiceren met doelgroepen en andere belanghebbenden? En natuurlijk, hoe voert u alle noodzakelijke veranderingen door?

Diensten die Quanta NpM verleent op organisatorisch terrein:

 • Advisering over interne samenwerking
 • Adviseren over interne en externe communicatie rondom de strategie
 • Coaching
 • Coördinatie van en participatie in projectgroepen
 • Uitvoeringsplannen en werkagenda’s
 • Interim management
 • Ontwerp van werkwijzen en procedures
 • Plannen voor personeel & organisatie
 • Veranderprogramma’s interne samenwerking
 • Vernieuwing van de administratieve organisatie (informatiestromen)
 • Ontwikkelen en produceren van interne en externe communicatiemiddelen (websites, brochures, enzovoorts) die het verandertraject begeleiden