Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Quanta NpM speelt rol bij congres ' Samenwerken voor de jeugd'

Quanta NpM speelt rol bij congres ' Samenwerken voor de jeugd'

 Op woensdag 7 oktober vindt plaats het landelijke congres ' Samenwerken voor de jeugd', dat wordt georganiseerd door het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dit congres is bedoeld voor (lokale) bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en provincie en voor professionals zoals medewerkers van jeugdhulpverleningsinstellingen, bureaus jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugd-ggz, welzijnsinstellingen, scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, zorgadviesteams, politie, justitie, Haltbureaus, ouderverenigingen en relevante beroepsverenigingen.

Tijdens dit congres wordt stilgestaan bij de vraag hoe in de komende jaren het jeugd- en gezinsbeleid verder kan worden versterkt.

Quanta NpM is er bij en verzorgt in het kader van het thema ' Een gezin, een plan' workshops ketensamenwerking. In deze workshops staat centraal de door Quanta NpM en project Gedragswerk (www.gedragswerk.nl) ontwikkelde praktijkmethode voor het ontwikkelen van lokale en regionale samenwerking.

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht