Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > PO = KOB x (((SProf + MProf + KProf) x IIE) x AIE)

PO = KOB x (((SProf + MProf + KProf) x IIE) x AIE)

Enkele jaren geleden was er sprake van een telkens herhaalde roep om onderzoek dat moest laten zien waarom kinderen thuiszitten omdat voor hen passend onderwijs niet lukt. Ook in 2018 klinkt dit geluid weer. Er waren al genoeg onderzoeken. Het is allang geen geheim meer wat maakt dat het niet, of juist wel, lukt om oplossingen te realiseren voor kinderen in lastige situaties. 

 

In 2015 ontwikkelde Quanta NpM op verzoek van een opdrachtgever een formule die laat zien welke factoren een beslissende rol spelen bij het falen of slagen van passend onderwijs. Wat zegt deze formule? Passend onderwijs (PO) is het resultaat van de betrokkenheid van kind en ouders of verzorgers (KOB) maal de kwaliteit van het professionele systeem (de som van de onderlinge samenwerking, beschikbare middelen en kwaliteit van de professionals) maal ieders inzet (IIE) maal ieders acceptatie (AIE) van de te bewandelen weg.

 

Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 is deze formule gebruikt in vele tientallen gesprekken over complexe en vastgelopen situaties rondom leerplichtige kinderen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Met de betrokkenen (van kinderen en ouders tot en met de betrokken professionals van onderwijs, zorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en zelfs veiligheid en justitie) werd gezocht naar de oorzaken van de escalatie en stagnatie. Kernvragen: ‘Hoe komt het dat wij voor dit kind geen oplossing realiseerden?’ en ‘Wat is er voor nodig om dit alsnog te bewerkstelligen?’. Daarnaast stond deze formule centraal in tientallen werkbijeenkomsten en trainingen voor dezelfde doelgroep. 

 

Vele gesprekken en situatieanalyses verder blijkt de formule met 18 vragen houvast te geven bij het voorbereiden en evalueren van wegen naar oplossingen. Professionals jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening vertellen dat de formule ook voor hen werkt. Het enige wat hiervoor nodig is: vervang PO door RD (resultaat voor de doelgroep) en KOB door DB (betrokkenheid doelsysteem).

 

Naar de vragen. 


<< Terug naar nieuwsoverzicht