Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Topspelers gevraagd voor samenwerking!

Topspelers gevraagd voor samenwerking!

 Congres Samenwerken voor de jeugd, topspelers gevraagd voor samenwerking!

Woensdag 7 oktober vond het congres Samen werken voor de jeugd plaats, dat werd georganiseerd door het themaministerie Jeugd en Gezin. In het NBC in Nieuwegein verzamelden zich ruim 1.000 professionals afkomstig uit jeugdzorg, maatschappelijk werk, justitie, onderwijs, rijksoverheid, gemeenten of provincies. Ook ouders waren aanwezig. Dit tot grote vreugde van dagvoorzitter Eelco Koolhaas, die hen enthousiast en nadrukkelijk verwelkomde. 

In zijn openingsrede benadrukte André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, nog eens de noodzaak van één gezin, één plan. En dat dit betekent dat professionals meer dan ooit dienen samen te werken. Met het gezin als spil en nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het plan. Voor het slagen van het jeugdbeleid zijn wat Rouvoet betreft verbinding en versterking nodig. Verbinding door in netwerken rondom het gezin samen te werken. Versterking door elkaars competenties te benutten en inzichten te bundelen. Van de aanwezige topspelers wordt de creativiteit gevraagd om samen nieuwe wegen tot ontwikkeling te brengen.

Pieter Winsemius, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, verbaasde zich er over dat ondanks de inzet en motivatie van zeer veel professionals, die stuk voor het stuk het beste voor ogen hebben, sommige problemen onoplosbaar lijken te zijn. Hij noemde dit absurd. Tegelijkertijd benadrukte Winsemius geen oplossing in gedachten te hebben. Ook hij gaf aan dat samenwerking, krachten verenigen, de kans van slagen vergroot. En dat vereist dat we naar elkaar leren luisteren, dat we geïnteresseerd raken in elkaars verhaal. Want vaak hebben we geen idee wat anderen beweegt. Winsemius adviseerde daarom goed te luisteren naar het verhaal van de ander. En er vervolgens een gemeenschappelijk verhaal van te maken.

Quanta NpM verzorgde in samenwerking met project Gedragswerk één van de vele workshops. Centraal stond de vraag wat er voor nodig is om tot samenwerking te komen. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op de door project Gedragswerk en Quanta NpM ontwikkelde methodiek. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werden de do's en dont's van samenwerking belicht. 

 

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht