Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Effectief handelen in complexe situaties

Effectief handelen in complexe situaties

Complexe uitdagingen

Professionals werkzaam in het publieke domein staan voor grote uitdagingen. Zoals het mogelijk maken van passend onderwijs en veilig of gezond opgroeien van kinderen en jeugdigen, meedoen naar vermogen van burgers die door omstandigheden buiten de boot (dreigen te) vallen, het bestrijden van armoede en laaggeletterdheid, het versterken en benutten van de eigen kracht van burgers en de sociale samenhang in wijk en buurt, het bieden van adequate hulp in complexe persoonlijke- of gezinssituaties, het stimuleren van een gezonde levensstijl, zorgdragen voor voldoende betaalbare woningen of voor de veiligheid in buurt, stad of dorp, enzovoorts. En dat vaak ook nog in zeer complexe situaties, waarin het vinden en realiseren van een effectieve aanpak niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door de aard van de problematiek, het unieke karakter van de situatie, het grote aantal betrokkenen, de ingewikkelde wet- en regelgeving, of de tot dusver niet gelukte maar wel vereiste (integrale) samenwerking. De complexiteit van deze uitdagingen maakt dat niemand in de organisatie of het netwerk ooit eerder met precies deze vraag of dit probleem te maken heeft gehad en een antwoord of oplossing heeft. Ook kan niemand terugvallen op een standaardrecept of voor de hand liggende aanpak. 

Experileren als praktijkmethodiek

In deze situaties vraagt het realiseren van tal van ambities dat actieve mensen kleine of grote experimenten uitvoeren en  zo leren wat werkt’: experileren. Oftewel: dat zij weloverwogen pogingen doen om tot oplossingen te komen. Pogingen waarvan niemand vooraf zeker weet of ze de gewenste resultaten opleveren, maar wel dat ze inzicht geven in wat wel en niet werkt. Met leren als gevolg. Werken aan oplossingen en leren wat werkt, gaan hier hand in hand.  

Artikel

Deze methodiek, die de spil vormt van een van de nieuwe trainingen van Quanta NpM, wordt uitvoeriger beschreven in dit artikel. Download het hier.


<< Terug naar nieuwsoverzicht