Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Vooraankondiging 'Hoera! Wij zijn vrij!'

Vooraankondiging 'Hoera! Wij zijn vrij!'

Rebel met een reden

 
In 2018 publiceerde Jos van der Horst ‘Rebel met een reden’. Een boek over rebelse professionals. De kritische, dwarsliggende, medewerkers en collega’s, met een stevige weerstand tegen verandering. Dit boek was aanleiding voor vele gesprekken over rebellie. Geleidelijk gingen deze steeds meer over de vraag hoe het is gesteld met onze individuele vrijheid. Deze vraag is de spil van het nieuw te verschijnen boek 'Hoera! Wij zijn vrij!'.
 

Hoe is het gesteld met onze vrijheid?

 
Gesprekken over vrijheid worden steevast gevoerd met grote woorden. Tegenover het democratische Westen worden totalitaire staten geplaatst en dictators afgezet tegen democratisch gekozen leiders. Dit boek beschrijft de nuances van onze vrijheid. Deze is er niet voor iedereen en zeker niet voor ons allemaal in gelijke mate.  Daarnaast hebben wij te maken met vier ontwikkelingen die onze vrijheid en die van anderen steeds meer inperken. Dat doen niet alleen ‘zij’. Wijzelf doen daar enthousiast aan mee. 
 

Zelfbewust activisme

 
Het einde van de inperking van onze vrijheid is nog niet in zicht. Dat werpt de vraag op wat we hieraan kunnen doen. Van der Horst weet dat onze levens en de wereld om ons heen, maar tot op zekere hoogte maakbaar zijn. Desondanks komt hij tot werkagenda’s, voor overheid, politieke partijen, ondernemingen en de instituten die namens hen optreden. In het besef dat zij degenen zijn die grotere stappen kunnen zetten in de goede richting. Als niet zij, wie dan wel? Daarnaast beschrijft hij de opdracht die burgers hebben. Wat kunnen zij doen om onze vrijheid te beschermen? Zelfbewust activisme is hiervan de spil. Nederland is gebaat bij zelfbewuste, activistische, tegengas gevende burgers die beschermen wat ons zo dierbaar is: onze individuele vrijheid, de kwaliteit van onze levens en van de samenleving.
 

<< Terug naar nieuwsoverzicht