Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Extra subsidie voor het stimuleren van regionale samenwerking

Extra subsidie voor het stimuleren van regionale samenwerking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat project Gedragswerk in het lopende schooljaar nog intensiever dan in vorige schooljaren de regionale samenwerking stimuleert rond leerlingen met gedragsproblemen. Project Gedragswerk wil al vier schooljaren de regionale samenwerking verbeteren in de aanpak van deze leerlingen. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal thuiszittende leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgt waarop zij recht hebben. In dit project speelt Quanta NpM een belangrijke rol.

Sparring partners van project Gedragswerk staan regionale partijen met raad en daad bij en werken met een door het project ontwikkelde methodiek waarin centraal staan leerling, leerkracht en ouders. Uit evaluatie-onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectief is. De regionale partners van Gedragswerk rapporteren dat mede door de inzet van de sparring partners beweging kwam in vastgelopen "granieten" dossiers en dat thuiszittende leerlingen weer het bij hen passende onderwijs kregen.

Voor het Ministerie van OCW is dit reden om extra subsidie te verstrekken waardoor de inzet van de sparring partners verdrievoudigt. In plaats van de voorgenomen 140 dagdelen, kunnen in het huidige schooljaar maar liefst 450 dagdelen worden besteed aan regionale interventies gericht op het stimuleren van samenwerking.


<< Terug naar nieuwsoverzicht