Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Workshops communiceren en samenwerken onder Corona hoogspanning

Workshops communiceren en samenwerken onder Corona hoogspanning

Door Corona veroorzaakte hoogspanning

In de afgelopen maanden verzorgde Quanta NpM meerdere webinars over het onderwerp 'communiceren en samenwerken in zwaar weer' voor onderwijs- en zorginstellingen. Aanleiding waren de gevolgen die de komst van Corona had voor zorg en onderwijs. Wij bieden sinds enige tijd deze webinars ook aan als in company workshops.

Workshops voor zorg- en onderwijsprofessionals

Deze workshops bieden zorg- en onderwijsprofessionals praktische handreikingen voor effectieve communicatie en samenwerking in verstorende en emotionele situaties zoals de lock down en de nasleep daarvan, of de komst van "het nieuwe normaal". Hiervan kunnen in de weg staan de gevolgen die deze situaties hebben voor de individuele (mentale) gezondheid, welbevinden en welzijn of eigen kracht en de hierdoor opgeroepen vragen, twijfels, onzekerheid, spanningen, of emoties. Dit geldt zowel voor de betrokken professionals, als voor hun patiënten, cliënten, de hen vergezellende mantelzorgers, of leerlingen en hun ouders.

Zorg voor jezelf en voor de ander

Aan de basis van effectieve communicatie en samenwerking staat daarom allereerst 'zorgen voor jezelf en voor de ander'. Hoe doe je dat en wat is er voor nodig om in je kracht te blijven staan, of terug te komen? In de tweede plaats wordt de vraag beantwoord hoe effectief te communiceren en samenwerken in situaties waarin sprake van sterke weerstanden of conflicten, die vergezeld gaan van heftige emoties. Tot slot worden handreikingen gegeven om te de-escaleren en (verdere) escalatie te voorkomen.

Lees hier de flyer.

Lees hier waarom deze workshops nodig zijn.

Mail ons voor informatie of boeking.


<< Terug naar nieuwsoverzicht