Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Als je last hebt van de markt, dan doe je daar wat aan!

Als je last hebt van de markt, dan doe je daar wat aan!

Niet alleen rozengeur en maneschijn.

Overheden en organisaties in het publieke domein, in onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, cultuur, of bijvoorbeeld wonen, ondernemen in overheids- en publieke markten. In 2020 is 'de vermarkting' van Nederland nagenoeg volledig, na een langdurig transformatieproces van verzorgingsstaat naar marktwerking. In de voorbije jaren leerden overheden en publieke organisaties dat de markt niet alleen rozengeur en maneschijn brengt.

Wat doe je als de markt schuurt en wringt met  jouw maatschappelijke functie, de belangen van doelgroepen en samenleving, jouw motivatie, professionele waarden en standaards, of ambities? 

 

Wat te doen als:

 • Concurrentie in de weg staat van samenwerking?
 • Inkopers alleen oog hebben voor de laagst mogelijke tarieven?
 • De spelregels van de markt in de weg staan van resultaten voor de doelgroep?
 • Collega's hun diensten aanbieden tegen afbraakprijzen?
 • Doelgroepen zich gedragen als verwende klanten die vanzelfsprekend altijd hun zin krijgen?
 • De markt zorgt voor een tweedeling van geluks- en pechvogels?
 • Financiële spelregels het onmogelijk maken om de gewenste professionele kwaliteit te leveren?
 • Geld de persoonlijke en maatschappelijke waarden verdringt die het werk zinvol en waardevol maken?
 • Sommige burgers te duur blijken te zijn, niet in het budget passen en daardoor niet krijgen wat nodig is?
 • Faillisementen maken dat kwetsbare doelgroepen tussen wal en schip vallen en kwaliteit verloren gaat?
 • Niemand wil investeren in deze doelgroep?
 • Voor jouw aanbod geen, of een te kleine vraag in de markt is?

 

Vaak lijkt het alsof tegen dit soort problemen geen kruid is gewassen. Alsof de markt dat nu eenmaal met zich meebrengt en we er daarom maar mee moeten leren leven.

In onze ervaring is er veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht.

Allereerst door te kijken naar commerciële markten. Overheids-, publieke- en commerciële markten kampen gedeeltelijk met dezelfde uitdagingen. Over de heg kijkend blijkt dat voor sommige schijnbaar onoplosbare problemen al ooit oplossingen zijn gevonden. In de tweede plaats door eigen antwoorden en oplossingen te vinden met vier strategische marktbenaderingen. Hiervan worden in de praktijk door overheid en publieke organisaties vooral de twee gebruikt die 'in the box' de markt als een gegeven feit beschouwen. Alle antwoorden en oplossingen worden dan hierbinnen gezocht. Maar wat gebeurt er wanneer de markt niet als onvermijdelijk wordt gezien en over de grenzen heen wordt gekeken en gehandeld? De 'out of the box' strategieën disruptie en divergente co-creatie laten zien welke extra speelruimte en mogelijkheden dan ontstaan. 

Wilt u hier meer van weten? Wilt u een einde maken aan het schuren en wringen van de markt? Neem dan vooral contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad bij!

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht