Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Van slag door de markt!

Van slag door de markt!

Marktgericht werken. Vraagsturing. Klantgericht handelen. Sociaal ondernemerschap.
Onder die vlag zijn de laatste jaren in de non-profit sector diverse ontwikkelingen in gang
gezet. Deze veranderingsprocessen blijken een grote impact te hebben. Collega’s worden
ineens klanten. Visies en attitudes moeten worden herijkt. De onderlinge verhoudingen met
andere organisaties veranderen.Werkrelaties staan onder druk. En de klant mag over van
alles en nog wat meebeslissen.

Quanta NpM heeft de afgelopen tien jaar veel organisaties begeleid en getraind die de omslag
naar meer klant- en marktgerichtheid aan het maken waren. Veel organisaties zagen talrijke
kansen en grepen die ook - met succes. Andere raakten van slag en hadden meer tijd nodig
om oude zekerheden los te laten en opnieuw hun weg te vinden. Tijdens al die trajecten
hebben we veel met elkaar beleefd, gehoord en gezien. Organisaties blijken op hun weg naar
klant- en marktgerichtheid vaak tegen dezelfde kwesties aan te lopen.
Over die steeds terugkerende kwesties gaat dit boekje. Met een knipoog laten 21 cartoons zien wat
het effect is van dit soort veranderingsprocessen op iedereen die daarmee te maken krijgt:
de beslissers, de uitvoerders en niet in de laatste plaats de klant. Wie stilstaat bij die impact,
begrijpt beter waarom veranderen soms zo lastig is. En dat is vaak een goed begin om te
bedenken hoe het beter kan.

U kunt dit boekje met 21 cartoons van Mirjam Vissers bestellen per e-mail.

De prijs is € 12,50 (inclusief verzendkosten en BTW).

 

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht