Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > De innovatie agenda 2012

De innovatie agenda 2012

In het laatste kwartaal van 2009 werd door Quanta NpM een kleinschalig onderzoek verricht naar de innovatie agenda’s van non profit organisaties. Aan leden van de managementteams van non profit organisaties in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg, werd gevraagd naar (1) voor de toekomst te behouden sterkten, (2) te ontwikkelen nieuwe krachten en (3) de hiervan verwachte effecten. In dit nieuwsitem presenteren we enkele resultaten. Een uitgebreide rapportage is verkrijgbaar bij Quanta NpM.

Behouden

Alle ondervraagde managers noemden sterkten die voor de toekomst behouden dienen te blijven. Het meest is genoemd de kwaliteit en betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers. Naast betrokkenheid en motivatie worden nog genoemd de creativiteit, gedrevenheid, kennis, ambitieniveau, zelfstandigheid en vakinhoudelijke professionaliteit van medewerkers. Op de tweede plaats staat de kwaliteit van het aanbod als te behouden sterkte. Vaak worden hier specifieke diensten genoemd waarmee organisaties zich onderscheiden. Het aanwezige innovatieve vermogen en de samenwerking met externe partijen, staan op de derde plaats.

Ontwikkelen

Wat zijn dan de nu nog ontbrekende, of te zwak ontwikkelde krachten? Ook hiervan hebben alle ondervraagde managers een beeld. Samenwerking met externe partijen steekt met kop en schouders boven alle andere uit. Dit is voor bijna 20% van de organisaties een uitdaging voor de toekomst. Gesproken wordt van ketensamenwerking, integrale dienstverlening, of de samenwerking in regionale netwerken. Op de tweede plaats wordt de kwaliteit van de eigen dienstverlening genoemd (11,8% van de ondervraagde organisaties). Genoemde verbeterpunten zijn onder meer het wegwerken van wachtlijsten, professionalisering, invoeren van systematieken van kwaliteitszorg, of het beter organiseren van de dienstverlening. Op een stevige derde plaats staat het veranderen van de cultuur of het gedrag van de organisatie. Hier gaat het vooral om het bevorderen van de flexibiliteit, het verminderen van bureaucratie, of het borgen van nieuwe ontwikkelingen.

Verwachtingen

Het belangrijkste verwachte effect van alle inspanningen is dat meer resultaat wordt geboekt voor de doelgroep. Meer dan 40% van de organisaties noemt dit. Op grotere afstand gevolgd door toegenomen kwaliteit van de dienstverlening en de interne bedrijfsprocessen. Op de derde plaats staat een sterkere positionering van de organisatie. Hier worden genoemd een beter imago, het ontwikkelen van een sterk merk, of het verkrijgen van een voorkeurspositie bij specifieke doelgroepen.

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht