Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Aan professionals werkzaam in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, welzijn, maatschappelijk werk, arbeidsvoorziening, of jeugdzorg, wordt steeds vaker gevraagd om samen te werken met professionals uit andere maatschappelijke sectoren. In veel gevallen gaat dit gepaard met Babylonische spraakverwarring, waardoor de nagestreefde synergie en het gewenste resultaat, niet tot stand komen. Quanta NpM ontwikkelde een workshop met als doel het stimuleren van wederzijds begrip.

Iedere professie heeft zijn eigen jargon en begrippenkader, gebruikelijke werkwijzen en gedragsregels.De omringende wereld, de doelgroepen, worden bekeken door de bril van het eigen referentiekader, de eigen kerntaak en de doelstellingen die worden nagestreefd. In veel situaties heeft dit tot gevolg dat professionals uit verschillende maatschappelijke sectoren "niet dezelfde taal spreken" en elkaar daardoor niet goed begrijpen. Door de misverstanden die dit met zich meebrengt, valt het niet mee om tot effectieve samenwerking te komen met het gewenste resultaat voor de doelgroep. Quanta NpM ontwikkelde een compacte workshop die tot doel heeft een brug te slaan tussen professionals afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Zodanig dat zij "elkaars taal" begrijpen en tot effectieve communicatie en samenwerking kunnen komen. 

Deze workshop werd in de voorbije maanden uitvoerig getest in onderwijs en gezondheidszorg. Met een positief resultaat. Veruit de meeste deelnemers (85%) zijn van mening door de workshop tot beter wederzijds begrip te zijn gekomen. Daarnaast vindt 73% van hen, dat het hierdoor eenvoudiger is geworden om tot samenwerking te komen. Tot slot spreekt 69% van de deelnemers de verwachting uit dat de samenwerking nu effectiever zal zijn.


<< Terug naar nieuwsoverzicht