Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Buut! Passend Onderwijs kom maar op!

Buut! Passend Onderwijs kom maar op!

Buut Passend Onderwijs, kom maar op! Passend Onderwijs houdt het onderwijs in Nederland behoorlijk bezig. Het doel van dit veranderproces is goed onderwijs en goede zorg te realiseren voor alle leerlingen. Dat is voor het leeuwendeel van alle kinderen geen enkel probleem! Maar dat wordt anders zodra een kind niet meer past binnen de hoofdstroom, om extra aandacht vraagt door bijvoorbeeld gedrags- of communicatieproblemen, hoogbegaafdheid, of een lichamelijke- of geestelijke handicap. Dan gaat het niet altijd goed.

Passend Onderwijs heeft tot doel dat ook deze kinderen het bij hen passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben. Veel is nog onbekend rondom Passend Onderwijs. Hoe wordt een en ander vorm gegeven? Hoe gaat de wetgeving er uitzien? Wat betekent het voor het dagelijkse doen en laten van leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, schoolleiders, zorgcoördinatoren en alle anderen die een rol spelen in het onderwijs? En natuurlijk ook: hoe realiseren we uiteindelijk dat elk kind op de juiste plek terecht komt?

In dit boek gaan negentien onderwijsprofessionals, rotten in het vak, uit van wat er wel al duidelijk is. Terecht merkt een van hen op: “Passend Onderwijs is gewoon goed onderwijs. En wanneer het onderwijs goed is, is er voor elke leerling een plekje, zit er geen kind thuis en gaan we met de betrokkenen rond de tafel om dit ook echt voor elkaar te krijgen”. De schrijvers proberen de lezer te inspireren om aan te pakken, met concrete voorbeelden. Voorbeelden die in de praktijk werken.

Bart van Kessel en Jos van der Horst, directeur van Quanta NpM, schreven het hoofdstuk ‘Samenwerken is mensenwerk, goede relatie als vruchtbare bodem’.

Buut Passend Onderwijs, kom maar op! Is een uitgave van uitgeverij Pica (ISBN 9789077671511) en kan worden besteld via de gebruikelijke kanalen.
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht