Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Onderneem! Met behoud van uw gezonde verstand.

Onderneem! Met behoud van uw gezonde verstand.

In het najaar verschijnt ‘Onderneem! Met behoud van uw gezonde verstand’. Dit boek bundelt de ervaringen van Quanta NpM met maatschappelijk ondernemen in de non profit sector.

Maatschappelijk ondernemen staat volop in de belangstelling in de quartaire of collectieve sector. Voor- en tegenstanders discussiëren over de wenselijkheid en mogelijkheid van maatschappelijk ondernemen in de non of not for profit sector. Beide partijen schieten daarbij wel eens door. Sommige voorstanders beschouwen ondernemerschap al te snel als wondermiddel tegen alle mogelijke kwalen van non profit organisaties. Ondernemerschap is goed voor de kwaliteit, voor het realiseren van de gestelde doelen, voor de motivatie van het team, enzovoorts, enzovoorts. Sommige tegenstanders zien juist voortdurend beren op de weg. Sommigen vrezen het einde van de maatschappelijke functie die in het verleden met zoveel zorg werd omgeven, menen dat kwetsbare doelgroepen zoals kinderen met gedragsproblemen of een handicap, bewoners van prachtwijken, of daklozen, definitief tussen wal en schip zullen vallen. Deze discussie gaat zo nu en dan gepaard met heftige emoties. Alleen al het stellen van de open vraag naar de mogelijke meerwaarde van ondernemerschap voor non profit organisaties was op LinkedIn aanleiding voor reacties waarin Quanta NpM werd verweten wereldvreemd te zijn. De kredietcrisis had immers afdoende aangetoond dat ondernemers uitsluitend zichzelf willen verrijken en onbetrouwbaar zijn!? Vragen naar de voordelen van ondernemerschap was niet langer nodig, ja zelfs verdacht. Of het moest natuurlijk zo zijn dat wij alle contact met de werkelijkheid waren kwijtgeraakt.

In 2010 leven we hoe dan ook in een tijd dat het doen en laten van non profit organisaties steeds vaker en steeds strikter wordt gelegd tegen de meetlat van de onderneming. De metafoor van de onderneming staat aan de basis van gesprekken over marktwerking, klantgerichtheid, privatisering, resultaatgerichtheid, lump sum financiering (in het onderwijs), diagnosebehandelcombinaties (in de gezondheidszorg), doelmatigheid, governance, kwaliteitscirkels, planning en control en natuurlijk maatschappelijk ondernemen. Tal van non profit organisaties noemen zichzelf een bedrijf of onderneming, ontwikkelden commerciële activiteiten, of beschikken over profit centers, al dan niet ondergebracht in BV’s. Het taalgebruik is vaak doorspekt van woorden die ooit waren voorbehouden aan het bedrijfsleven: klant, marketing, logistiek, inkoop, markt, merk, imago, benefits, planning & control, enzovoorts.

Dit boek gaat over drie vragen. Allereerst de vraag wat maatschappelijk ondernemerschap is. Waarover hebben we het eigenlijk? Ziet u bijvoorbeeld Bill Gates (Microsoft) als maatschappelijk ondernemer? En hoe kijkt u aan tegen de inmiddels helaas overleden grondlegger van Emmaus, Abbé Pierre? Als maatschappelijk ondernemer? De tweede voor de hand liggende vraag is of uw organisatie baat heeft bij maatschappelijk ondernemerschap. Geeft ondernemerschap uw organisatie vleugels, of juist lood in de schoenen? In de derde plaats de vraag naar wat een maatschappelijk ondernemer doet. Welk gedrag is kenmerkend voor het doen en laten van de maatschappelijk ondernemer? Of dat nu is in openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijk werk, justitie, cultuur, of…

Geinteresseerd in ‘Onderneem! Met behoud van uw gezonde verstand’? Stuur ons een e-mail en wij houden u op de hoogte.
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht