Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Eerste lustrum voor onderwijsproject Gedragswerk

Eerste lustrum voor onderwijsproject Gedragswerk

Met de start van de zomervakantie sluit onderwijsproject Gedragswerk haar succesvolle, eerste lustrum af. Quanta NpM speelt sinds de start een belangrijke rol in dit project.

Project Gedragswerk werd in 2005 in het leven geroepen, als vervolg op het door Quanta NpM uitgevoerde onderzoek 'Samen werken aan samenwerken'. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat in Nederland veel leerlingen met gedragsproblemen niet het bij hen passende onderwijs krijgen, omdat de samenwerking die hiervoor nodig is niet van de grond komt. De samenwerking tussen onderwijsprofessionals, of tussen regulier en speciaal onderwijs, maar ook met bijvoorbeeld jeugdzorg, maatschappelijk werk of politie. Hieraan werd het advies verbonden om scholen en hun samenwerkingsverbanden op een concrete manier te helpen bij het ontwikkelen van deze samenwerking. Door hen met raad en daad bij te staan.

In datzelfde jaar ging project Gedragswerk van start. Een team van 11 adviseurs of sparring partners staat sindsdien iedereen bij die "wakker ligt" van een leerling die tussen wal en schip valt of dreigt te vallen. De sparring partners van Gedragswerk helpen om de noodzakelijke samenwerking van de grond te krijgen, helpen alle partijen met elkaar in gesprek te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een goede oplossing.  Zodat voor de leerling(en) waar het om gaat een oplossing wordt gevonden.Uit evaluatie-onderzoek blijkt dat de sparring partners van Gedragswerk succesvol zijn. Meer informatie over Gedragswerk vindt u op www.gedragswerk.nl.

Quanta NpM is al 5 jaar zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de door Gedragswerk gebruikte methodieken om de samenwerking te ontwikkelen, draagt zorg voor de uitvoering van een belangrijk deel van de externe communicatie van het project en voert het projectsecretariaat.

 

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht