Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Quanta NpM timmert aan de weg met workshops over samenwerking in onsamenhangende netwerken

Quanta NpM timmert aan de weg met workshops over samenwerking in onsamenhangende netwerken

In het onderwijs en de gezondheidszorg spelen ketenregie en het realiseren van effectieve samenwerking binnen deze ketens, een belangrijke rol. Tegelijkertijd leert de ervaring dat regie en samenwerking niet vanzelfsprekend zijn en vaak slechts moeizaam tot stand komen.

Quanta NpM ziet ‘regie’ als belangrijke voorwaarde om te komen tot effectieve samenwerking in onderwijs- en zorgketens. Tegelijkertijd leert de ervaring dat het vaak bijzonder lastig is om ‘regie’ te realiseren. Vooral omdat in het onderwijs en de gezondheidszorg sprake is van netwerken die bestaan uit autonome organisaties die actief zijn in verschillende maatschappelijke sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, enzovoorts). Er is onder meer sprake van divergentie op beleid, doelstellingen, werkwijzen, de gebruikte taal en de organisatiecultuur. Dat maakt wederzijds begrip lastig. Hoe in deze situatie een start te maken met een, tijdelijk of structureel actief, multidisciplinair team dat zich richt op het in samenwerking realiseren van onderwijs of zorg?

De trainingen en workshops die Quanta NpM ontwikkelde rondom deze vraagstelling, mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling van professionals in zowel het onderwijs als de gezondheidszorg. De algemene doelstelling van deze trainingen en workshops is: De ontwikkeling van effectieve samenwerking door regie van onsamenhangende netwerken. Deze wordt uitgewerkt in de volgende specifieke doelstellingen:

o De deelnemers leren wat wordt verstaan onder ‘regie van samenwerking’ en wat het op gang brengen en in stand houden van effectieve regie vereist van diegenen die hierin het initiatief nemen. Vooral in onsamenhangende netwerken. Wat behoren diegenen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het bewerkstelligen van samenwerking te kennen, kunnen en willen om tot de gewenste resultaten te komen?
o De deelnemers leren welke factoren van invloed zijn op het keuze- en beslisgedrag van (potentiële) partners en wat te doen om dit keuze- en beslisgedrag effectief te beïnvloeden vanuit de regiefunctie. Dusdanig dat potentiële partners de bereidheid ontwikkelen om onder regie samen te werken;
o De deelnemers ontwikkelen een visie op de wenselijke en mogelijke concrete uitwerkingen van de regie van onsamenhangende netwerken (hoe willen en kunnen wij het in de dagelijkse praktijk?);
o De deelnemers kunnen en willen de voor de effectieve ontwikkeling en in stand houding van regie benodigde (communicatieve) vaardigheden toepassen.

Deze trainingen en workshops combineren theorie en praktijk van ‘regisseren en samenwerken’. Telkens worden beknopt de theorieën, modellen en methodieken geïntroduceerd. Aansluitend ervaren de deelnemers in praktische oefeningen de werking hiervan en oefenen zij de benodigde vaardigheden. Het programma heeft een sterk interactief karakter, waarin de kennis en ervaring van de deelnemers een belangrijke rol speelt.
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht