Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Expert class non-profit marketing 25 mei

Expert class non-profit marketing 25 mei

 

Wat zeggen voor- en tegenstanders van non-profitmarketing?

Marketing staat volop in de belangstelling in de quartaire of collectieve sector. Voor- en tegenstanders discussiëren over de wenselijkheid en mogelijkheid van marketing in de non profit sector. Beide partijen schieten daarbij wel eens door. Sommige voorstanders beschouwen marketing al te snel als wondermiddel tegen alle mogelijke kwalen van non-profitorganisaties. Marketing is goed voor de kwaliteit, voor het realiseren van de gestelde doelen, voor de motivatie van het team, enzovoorts, enzovoorts. Sommige tegenstanders zien juist voortdurend beren op de weg. Sommigen vrezen het einde van de maatschappelijke functie die in het verleden met zoveel zorg werd omgeven, menen dat kwetsbare doelgroepen zoals kinderen met gedragsproblemen of een handicap, bewoners van prachtwijken, of daklozen, definitief tussen wal en schip zullen vallen.

Zin en onzin van non-profitmarketing

Jos van der Horst, directeur van Quanta NpM, verzorgt op 25 mei voor het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) een expert class rondom de zin en onzin van non-profitmarketing. Krijg in 1 dag een complete update over de zin en onzin van marketing in de non-profit, of publieke sector. Leer onder welke omstandigheden overheden en publieke instellingen zinvol aan marketing kunnen doen. En wanneer dat beslist niet het geval is. We reiken je tools aan om dit te kunnen bepalen en inzicht te krijgen in de concrete gevolgen. Daarnaast leer je welke invloed nieuwe trends in marketingcommunicatie hebben op de marketing in deze sectoren. En wat de consequenties hiervan zijn voor strategie.

Deze expert class is bedoeld voor iedereen werkzaam bij ondernemingen zonder winstoogmerk (musea, charitatieve instellingen, scholen, overheden, organisaties voor welzijn en maatschappelijk werk en brancheorganisaties).

Gereduceerd tarief

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich dus nog inschrijven! En dat ook nog tegen gereduceerd tarief. U betaalt niet € 790,-- maar slechts € 395,--. Deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek 'Onderneem met zin! En behoud uw gezonde verstand. Een handleiding voor non-profitorganisaties'.  Het programma.
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht