Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Ons gesprek over de toekomst voor ambulant begeleiders

Ons gesprek over de toekomst voor ambulant begeleiders

 

REaCtys, REC Rivierenland en De Onderwijsspecialisten

Quanta NpM voert in opdracht van REaCtys, REC Rivierenland en De Onderwijsspecialisten de driedaagse training 'Ons gesprek over de toekomst' uit.

Doelgroep

‘Ons gesprek over de toekomst’ is bestemd voor ambulant begeleiders van de clusters 3 en 4. Zij worden de komende jaren geconfronteerd met grote veranderingen. De omslag vindt plaats van een situatie waarin scholen verplicht waren om gebruik te maken van onze expertise (gedwongen winkelnering) en waarin de benodigde financiële middelen door de Rijksoverheid werden gegarandeerd, naar een situatie waarin de middelen worden overgeheveld naar de samenwerkingsverbanden die deze naar eigen inzicht kunnen benutten. Ook aan de gedwongen winkelnering komt daarmee een einde. Tegelijkertijd bezuinigt de Rijksoverheid fors op de budgetten.

Doelstellingen

‘Ons gesprek over de toekomst’ heeft als hoofddoelstelling de empowerment van ambulant begeleiders als maatschappelijk ondernemers, oftewel het versterken van de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zodanig dat zij voor zichzelf en voor de ambulante dienstverlening, keuzes maken met het oog op 2013 en verder. Wat zien zij als hun persoonlijke ambitie en toekomst? En hoe kijken zij aan tegen de toekomstige zorg voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, wil passend onderwijs ook voor hen mogelijk zijn? Hiervoor worden concrete en goed toepasbare praktijkmethodieken aangereikt. ‘Ons gesprek over de toekomst’ staat voor ‘het benutten van de kansen die de toekomst biedt’, ‘resultaten boeken voor jezelf en voor de leerlingen die je zorg nodig hebben’ en ‘jezelf versterken, waar nodig’.

De trainers

De trainers van ‘Ons gesprek over de toekomst’ verenigen een gedegen kennis van het onderwijsveld in het algemeen en de wereld van de ambulante begeleiding in het bijzonder, met een jarenlange ervaring op het terrein van ondernemerschap voor non-profitorganisaties.

Drie dagen

Tijdens de eerste trainingsdag staan centraal de thema’s maatschappelijk ondernemerschap en de drie aandachtsvelden van de ondernemende ambulant begeleider: netwerken, regisseren en expertise “makelen”. Vooral netwerken krijgt veel aandacht. Hoe kunnen ambulant begeleiders als dialooggestuurde maatschappelijk ondernemers de eigen toekomst vorm geven? Gericht op de eigen toekomstige rol en positie, maar vanzelfsprekend ook gericht op het krachtig positioneren van de ambulante dienstverlening en het bevorderen van de motivatie bij ouders, onderwijs- en zorgprofessionals (zowel in en om de klas, of in en om de school, als op het niveau van de samenwerkingsverbanden) om met de ambulant begeleiders in zee te gaan op basis van een (h)erkende meerwaarde.

Tijdens de tweede dag gaat het om de rol van de expertise “makelaar”. Verduidelijkt wordt wat de rol van expertise “makelaar” inhoudt en wat maakt dat deze rol van groot belang is voor de toekomst. Wat vraagt deze rol van professionals (kennen, kunnen, willen, durven en doen)? Veel aandacht gaat uit naar het daadwerkelijk toepassen van de belangrijk-ste kennis, vaardigheden en methodieken. 

De derde dag staat in het teken van de regisseur. Wat zijn de kritieke succesfactoren van het effectief regisseren van netwerken? Of van de eigen toekomst? De concrete methodieken voor regie, samenwerking en communicatie waarover de regisseur kan beschikken, komen uitvoerig aan de orde. En ook nu weer met een stevige nadruk op de toepassing in de dagelijkse praktijk. Deze derde dag eindigt met concrete afspraken voor de (nabije) toekomst.
Werkwijze

Theorie en praktijk passeren afwisselend de revue. Er wordt vooral gebruik gemaakt van actieve werkvormen. Telkens weer wordt het geleerde toegepast op de eigen situatie en eigen praktijkvoorbeelden.

Wilt u meer weten?

Stuur ons een e-mail of bel ons: 0345-532187

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht