Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Marktpeiling zorg en welzijn

Marktpeiling zorg en welzijn

 

Quanta NpM voert in opdracht van project Frieslab een marktpeiling uit.

Frieslab

Project Frieslab onderzoekt en analyseert in opdracht van het ministerie van VWS knelpunten in de zorg en zoekt oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, WJZ en Zvw. De provincie Fryslân is de proeftuin van Frieslab. In Frieslab nemen de provincie, de Friese gemeenten en de Friesland Zorgverzekeraar deel. Frieslab wordt geïnspireerd door het lonkende perspectief van een toekomst waarin sprake is van een sluitende, goed samenwerkende keten van preventie, welzijn, care en cure, waardoor elke cliënt de best mogelijke ondersteuning krijgt die daadwerkelijk nodig is.

Nijpende knelpunten in de zorg

Frieslab ging van start in 2009. In het eerste kwartaal van 2012 sluit het project de eerste fase af van haar werkzaamheden. Het Ministerie van VWS financiert aansluitend voor een tweede fase van drie jaar. It giet oan! Een nieuw plan van aanpak dat de activiteiten voor de komende jaren beschrijft, is in ontwikkeling. Frieslab wil in dit nieuwe plan ook uitdagingen oppakken die bestuurders, managers, professionals en cliënten in de provincie Fryslân, ervaren in de zorg en ondersteuning van mensen: knelpunten en vragen waarvoor wat hen betreft dringend oplossingen en antwoorden nodig zijn.  Daarom deze marktpeiling.

Meer informatie over de marktpeiling
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht