Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Ons gesprek over de toekomst voor ambulant begeleiders in het onderwijs

Ons gesprek over de toekomst voor ambulant begeleiders in het onderwijs

 

Quanta NpM voert in opdracht van drie expertisecentra in het onderwijs (REaCtys, REC Rivierenland en De Onderwijsspecialisten)  de training 'Ons gesprek over de toekomst' uit. Deze training wordt aangeboden aan alle ambulante diensten in het onderwijsveld.

Einde gedwongen winkelnering

‘Ons gesprek over de toekomst’ is bestemd voor ambulant begeleiders in het onderwijs. Zij worden de komende jaren geconfronteerd met grote veranderingen. De omslag vindt plaats van een situatie waarin scholen verplicht waren om gebruik te maken van de door hen aangeboden expertise (gedwongen winkelnering) en waarin de benodigde financiële middelen door de Rijksoverheid werden gegarandeerd, naar een situatie waarin de middelen worden overgeheveld naar  de regionale samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Deze zijn niet langer verplicht om gebruik te maken van de diensten van ambulant begeleiders. Ook aan de gedwongen winkelnering komt daarmee een einde. Tegelijkertijd bezuinigt de Rijksoverheid fors op de budgetten.

Versterking eigen kracht

‘Ons gesprek over de toekomst’ heeft als hoofddoelstelling de empowerment van ambulant begeleiders als maatschappelijk ondernemers, oftewel het versterken van de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zodanig dat zij voor zichzelf en voor de ambulante dienstverlening, keuzes maken "met het oog op de toekomst". Wat zien zij als hun persoonlijke ambitie en toekomst? En hoe kijken zij aan tegen de toekomstige zorg voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, wil passend onderwijs ook voor hen mogelijk zijn? Hiervoor worden concrete en goed toepasbare praktijkmethodieken aangereikt. ‘Ons gesprek over de toekomst’ staat voor ‘het benutten van de kansen die de toekomst biedt’, ‘resultaten boeken voor jezelf en voor de leerlingen die je zorg nodig hebben’ en ‘jezelf versterken, waar nodig’.

Inmiddels gingen meerdere ambulante diensten in zee met "Ons gesprek over de toekomst". In december gaan de eerste trainingen van start.

Wilt u meer informatie? Stuur dan Jos van der Horst een e-mail, of bel hem (0345 - 532187)
 


<< Terug naar nieuwsoverzicht