Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Nieuw! Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?

Nieuw! Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?

Recent verscheen het boek 'Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?'. Jos van der Horst (Quanta NpM) is samen met zijn collega Bart van Kessel verantwoordelijk voor het hoofdstuk 'Er is altijd een weg naar passend onderwijs'.

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) lokt steevast vele commentaren uit. Vanuit het onderwijsonderzoek en vanuit de onderwijspraktijk wordt in dit boek een antwoord geboden op uiteenlopende vragen zoals: wat is de geschiedenis, de positie en de functie van het MBO? Welke factoren leiden tot uitstoting en uitval van leerlingen? Wat is de rol van het MBO in de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling en de maatschappelijke positie van leerlingen?

Daarnaast worden ook onder de loep genomen, de verschillende aspecten van de inrichting en de randvoorwaarden die het MBO in staat kunnen stellen zijn taken beter vorm te geven.

Jos van der Horst en Bart van Kessel beschrijven in het hoofdstuk 'Er is altijd een weg naar passend onderwijs' een onorthodoxe, onbureaucratische werkwijze bij het aanpakken van thuisiztten. Een aanpak die in de voorbije zeven schooljaren zijn waarde heeft bewezen.


<< Terug naar nieuwsoverzicht