Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Van onderzoek en advies naar stichting

Van onderzoek en advies naar stichting

In 2005 voerde Quanta NpM voor het Ministerie van OCW een kwalitatief onderzoek uit in het onderwijsveld, met als vraagstelling: In welke mate werken onderwijsprofessionals samen, bij het realiseren van oplossingen voor leerlingen met gedragsproblemen die tussen wal en schip dreigen te vallen? Project Gedragswerk was het directe resultaat van een van de adviezen, geformuleerd in de onderzoeksrapportage ‘Samen werken aan samenwerken’. De aan Gedragswerk verstrekte opdracht was partijen in het onderwijsveld met raad en daad bij te staan in het ontwikkelen en versterken van de samenwerking rondom leerlingen met gedragsproblemen.

 Met het einde van de zomervakantie ging het negende schooljaar van dit project van start. Inmiddels ligt de nadruk niet langer op leerlingen met gedragsproblemen, maar is de aandacht verbreed naar leerlingen die thuiszitten, of voor wie dat dreigt. Ook hebben de groeiende vraag naar de door project Gedragswerk geboden ‘raad en daad’, de toenemende samenwerking met landelijke partijen zoals brancheorganisatie voor leerplicht Ingrado en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), en het sterk gegroeide budget, er toe geleid dat een stichting in het leven is geroepen om het project op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. 

 Jos van der Horst is als veranderkundige en communicatieadviseur vanaf 2005 intensief betrokken bij project Gedragswerk. Samen met collega Bart van Kessel vormt hij de Raad van Bestuur van de stichting Gedragswerk. In de Raad van Toezicht van de stichting Gedragswerk hebben zitting mevrouw Anne-Miek Nelissen Hanssen (bestuurder van Stichting Dichterbij, Signum Onderwijs, Attero N.V. en het Maxima Medisch Centrum), de heer Dr. Huub Pijnenburg (lector werkzame factoren in de zorg voor jeugd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de heer Maarten Faas (voorzitter van het College van bestuur van Orthopedagogisch centrum De Ambelt).

 Bezoek hier voor meer informatie de website van Gedragswerk.


<< Terug naar nieuwsoverzicht