Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Vooraankondiging werkplaats maatschappelijk ondernemen in het sociale domein

Vooraankondiging werkplaats maatschappelijk ondernemen in het sociale domein

 Veranderingen in het sociale domein

Er verandert veel in het sociale domein. Hieraan zijn debet de overheveling van de jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ naar de gemeente en de invoering van de participatiewet en de wet op passend onderwijs. Deze veranderingen brengen voor gemeenten omvangrijke nieuwe taken en bevoegdheden met zich mee. Zij staan voor de uitdaging er zorg voor te dragen dat er een stevig fundament in het sociale domein ontstaat. Ook schoolbesturen krijgen te maken met een zwaardere en meer centrale opdracht. Van de lokale organisaties in de domeinen welzijn, jeugdhulp, participatie en zorg, vraagt het een herschikking in nieuwe onderlinge verhoudingen, innovatief aanbod en de ontwikkeling en adoptie van nieuwe werkwijzen, gebaseerd op nieuwe uitgangspunten.

Werkplaats 15 mei 2014

Op 15 mei 2014 organiseert Quanta NpM een werkplaats voor gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs, maatschappelijk dienstverleners in de domeinen welzijn, participatie, jeugdhulp en zorg, en (collectieven van) burgers.  Centraal staan drie vragen:

1. Wat is onze positie in alle veranderingen en wat betekenen deze voor ons?

2. Hoe werken wij de komende jaren aan onze nieuwe positie en rol?

3. Wie zijn onze partners van de toekomst en hoe krijgen we hen mee?

Deze werkplaats wordt georganiseerd vanuit de LinkedIn groep 'Onderneem met zin!'. De deelname is gratis.

Klik hier voor meer informatie. 


<< Terug naar nieuwsoverzicht