Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Iedereen aan boord! Een nieuw boek over de implementatie van passend onderwijs

Iedereen aan boord! Een nieuw boek over de implementatie van passend onderwijs

In mei 2014 verschijnt bij Uitgeverij SWP 'Iedereen aan boord!'. Dit boek is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Hoe hiermee om te gaan?

In de visie van de auteurs Bart van Kessel en Jos van der Horst (Quanta NpM), hangt het welslagen van passend onderwijs af van de persoonlijke inzet van iedereen die in het onderwijs en de (jeugd)zorg werkt. Het is hun ervaring dat de meeste onderwijs- en zorgprofessionals zich altijd al inzetten om passend onderwijs te realiseren voor de kinderen met wie ze te maken hebben. En in de meeste gevallen lukt dat ook.

Dat het niet altijd lukt om passend onderwijs te realiseren, ligt wat de auteurs betreft niet aan de inzet, kennis en ervaring van de betrokken professionals, noch ontbreken de pedagogische en onderwijskundige inzichten. Ook de beschikbare financiële middelen en voorzieningen, spelen zelden een doorslaggevende rol. In de meeste situaties waarin het niet lukt om voor een kind passend onderwijs te realiseren komt dat vooral door de menselijke dynamiek in en om de klas, de school of het samenwerkingsverband.

Van Kessel en Van der Horst presenteren een concrete aanpak die volgens hen bijdraagt aan de verwezenlijking van passend onderwijs, ook voor de kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt.  De betrokkenheid van Jos van der Horst maakt dat in de ontwikkelde aanpak  inzichten uit marketing en veranderkunde, een prominente plaats innemen.

Nu al te bestellen bij de uitgever!


<< Terug naar nieuwsoverzicht