Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Antenne Groep en Quanta NpM bundelen krachten sociaal domein

Antenne Groep en Quanta NpM bundelen krachten sociaal domein

Antenne Groep en Quanta NpM bundelen hun krachten in een dienstverlenend aanbod voor gemeenten, gericht op alle veranderingen waarmee deze te maken krijgen in en om het sociaal domein. Hierdoor wordt de rijke ervaring van Antenne Groep met veranderprocessen bij gemeenten, verbonden met de expertise waarover Quanta NpM beschikt rondom maatschappelijk ondernemerschap van nonprofit- en overheidsorganisaties.

Nieuwe uitdagingen in het sociaal domein

Een stoet van veranderingen komt op gemeenten af en zij zijn zich daarvan terdege bewust. Met de decentralisatie van taken van de AWBZ naar de Wmo, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en de wet Passend onderwijs voorop. Deze veranderingen brengen voor gemeenten omvangrijke nieuwe uitdagingen met zich mee. Zij krijgen immers te maken met veranderende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, nieuwe partners en netwerken naast de oude, en andere spelregels. Gericht op terreinen die van oudsher gescheiden waren en nu verbonden worden.

Antwoorden voor de belangrijkste 'hoe' vragen in het sociaal domein

In de ervaring van Antenne Groep en Quanta NpM spelen de komende jaren zes 'hoe' vragen een zeer belangrijke rol. Deze hebben stuk voor stuk te maken met de menselijke dynamiek die grote veranderingen eigen is en die bepalend is voor het falen of slagen:

  • Hoe komen we van 'wat' naar 'hoe'?
  • Hoe organiseren we de nieuwe gewenste situatie?
  • Hoe gaan we om met turbulentie en onzekerheid?
  • Hoe komen we tot de gewenste samenwerking?
  • Hoe komen we tot effectieve regie?
  • Hoe zorgen we er voor dat iedereen op eigen kracht verder kan?

Antenne Groep en Quanta NpM helpen gemeenten om deze vragen te beantwoorden.

Lees hier meer.

 


<< Terug naar nieuwsoverzicht