Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Werkplaats maatschappelijk ondernemen in het sociaal domein

Werkplaats maatschappelijk ondernemen in het sociaal domein

 Er verandert veel in het sociaal domein. Hieraan zijn debet de overheveling van de jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ (via de WMO) naar de gemeente en de invoering van de Participatiewet en de wet Passend onderwijs. Daarnaast verandert er ook nog het nodige rondom de thema's 'gezondheid', 'armoede' en 'sport'. Deze veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en besturen in het onderwijs, maatschappelijk dienstverleners op de terreinen welzijn, participatie, jeugdhulp en zorg en, niet in de laatste plaats, (collectieven van) burgers.

Effectieve samenwerking is noodzaak in het sociaal domein

Meer dan in het verleden zal sprake zijn van lokaal en regionaal verbonden en van elkaar afhankelijke partijen. Vitale, op 'doen' gerichte relaties en effectieve samenwerking zijn de spil van alle ambities in het sociaal domein.

Deze lokale en regionale verbondenheid staat centraal tijdens de werkplaats 'Maatschappelijk ondernemen in het sociaal domein, hoe doe je dat?'. In een voor deze werkplaats ontwikkeld simulatiespel beantwoorden de deelnemers twee vragen:

  1. Wat is onze (onderlinge) positie in alle veranderingen en wat betekent dat voor ons?
  2. Wat doen wij de komende jaren en hoe doen we dat dan?

Gratis werkplaats

Voor deze gratis werkplaats worden uitgenodigd gemeenten, samenwerkingsverbanden en besturen in het onderwijs, maatschappelijk dienstverleners in de domeinen welzijn, participatie, jeugdhulp en zorg, en collectieven van burgers.

Download hier het programma.


<< Terug naar nieuwsoverzicht