Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Nieuwe reeks workshops 'ketensamenwerking' van start

Nieuwe reeks workshops 'ketensamenwerking' van start


Of het nu gaat om gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk, of bijvoorbeeld de arbeidsbemiddeling, vaak zijn patiënten, leerlingen, cliënten, of klanten, allang niet meer alleen de zorg van deze ene professional, of dit ene team. Dit geldt onder meer voor leerlingen met gedragsproblemen in het onderwijs, de zorg voor daklozen, de bemiddeling van langdurig werkzoekenden, de aanpak van huiselijk geweld, of de zorg voor chronisch zieken. In al deze gevallen is de samenwerking nodig van verschillende professionele partijen, om tot een oplossing voor de doelgroep te komen (ketensamenwerking, integrale dienstverlening, systeembenadering).

De ervaringen en beschikbare onderzoeken laten zien dat goede, effectieve samenwerking, zeker niet vanzelfsprekend is. Wat te doen? De workshops ‘Ketensamenwerking’ van Quanta NpM, gaan uitgebreid in op precies deze vraag.

Uitgangspunt van Quanta NpM is dat samenwerken mensenwerk is. Het gaat er om dat de betrokken professionals én de doelgroep elkaar weten te vinden en tot effectieve samenwerking komen. Het succes van samenwerking staat of valt met de mate waarin mensen gemotiveerd en in staat zijn om samen de benodigde stappen te zetten.

Wat is hiervoor nodig? Met de navigatieschijf samenwerking geeft Quanta NpM antwoord op deze vraag. Deze schijf vat de methodiek van Quanta NpM samen en vormt de spil van de workshops. Deze schijf bestaat uit drie onderdelen:

  • Een beschrijving van de gelaagde structuur van regionale netwerken, met in het brandpunt de met naam en toenaam bekende leden van de doelgroep.
  • De acht vragen die regionale voortrekkers willen beantwoorden om tot een plan van aanpak te komen.
  • De acht succesfactoren van effectieve samenwerking die door regionale voortrekkers “op groen gezet” worden om samenwerking van de grond te krijgen.

Klik hier voor meer informatie.


<< Terug naar nieuwsoverzicht