Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Training 'Samenwerken in het sociale domein'

Training 'Samenwerken in het sociale domein'

Niemand kan het alleen!

 Er verandert veel in het sociale domein. Hieraan zijn debet de overheveling van de jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ (via de WMO) naar de gemeente, de invoering van de Participatiewet en van de wet Passend onderwijs. Deze veranderingen brengen voor gemeenten omvangrijke nieuwe taken en bevoegdheden met zich mee. Zij staan voor de uitdaging er voor zorg te dragen dat er een stevig fundament in het sociale domein ontstaat. Ook schoolbesturen krijgen te maken met een zwaardere en meer centrale opdracht. Van de lokale organisaties in de domeinen welzijn, jeugdhulp, arbeid en gezondheidszorg, vraagt het om nieuwe business modellen, een herschikking in nieuwe onderlinge verhoudingen (niet in de laatste plaats met de gemeente), innovatief aanbod en de ontwikkeling en adoptie van nieuwe werkwijzen, gebaseerd op nieuwe uitgangspunten. Dat alles deels geregisseerd en gefinancierd door de gemeente en ten dele onder de regie van het onderwijs. Daarnaast is, meer dan in het verleden, sprake van lokaal en regionaal verbonden en van elkaar afhankelijke partijen: samenwerking is de spil van alle ambities. Niemand kan het alleen!

 Training  'geregisseerde samenwerking'

Logavak Opleidingsgroep en Quanta NpM bundelen hun krachten in de training 'Samenwerken in het sociale domein'. In deze training staan centraal de nieuwe context die zich vanaf januari 2015  steeds meer zal ontwikkelen en de vraag hoe te komen tot geregisseerde samenwerking. Bijvoorbeeld in en om wijkteams, tussen onderwijs en jeugdhulp, van Werkbedrijven en werkgevers, of tussen formele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Hier vindt u meer informatie over deze training die plaats zal vinden op 11 februari 2015.


<< Terug naar nieuwsoverzicht