Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Creatieve bootcamp 'Iedereen aan boord!'

Creatieve bootcamp 'Iedereen aan boord!'

Nederland kent tal van problemen die ondanks alle aandacht, investeringen, onderzoeken, professionele inspanningen en goede bedoelingen van alle betrokkenen, in de afgelopen jaren vooralsnog onoplosbaar zijn gebleken. Files, de vergrijzing, stijgende zorgkosten of milieuvervuiling, zijn hiervan goede voorbeelden. In het Nederlandse onderwijs is de verzuim- of thuiszittersproblematiek zo'n tot nu toe onoplosbaar probleem.

In opdracht van de stichting Gedragswerk ontwikkelde Quanta NpM een creatieve bootcamp rond de vraag, "Wat kan een school doen om de groep kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek, voor wie passend onderwijs niet vanzelf spreekt, te geven wat zij nodig hebben? En hoe kan ieder team(lid) worden gemotiveerd en versterkt om daadwerkelijk datgene te doen wat nodig is?" Om zo mogelijk te maken dat ook deze groep kinderen en jeugdigen een plek vindt in onze samenleving en zich ontwikkelt tot actieve burgers die meetellen.

Als belangrijke voorwaarde om tot effectieve en duurzame antwoorden en oplossingen te komen, werd gezien dat een creatieve sprong zou worden gemaakt. Niemand is immers gebaat bij een herhaling van zetten, die al ineffectief zijn gebleken.

Quanta NpM ontwikkelde een tweedaagse bootcamp voor een veertiental personen die zich dagelijks bezighouden met kinderen en wat zij nodig hebben. Hiervoor werd gebruik gemaakt van door creativiteitsgoeroe Edward de Bono ontwikkelde inzichten en methodieken. Quanta NpM had daarnaast het voortouw in de uitvoering van deze bootcamp.

De deelnemers vonden oplossingen. Zij bedachten concrete stappen dicht bij huis, in en om school en klas. En gaan daarmee de komende maanden aan de slag in de eigen organisaties. Daarna vindt landelijke verspreiding plaats.

Deze tweedaagse creatieve bootcamp is geschikt gebleken om een nieuw licht te laten schijnen op hardnekkige en complexe problemen en zo tot nieuwe inzichten te komen voor oplossingen.


<< Terug naar nieuwsoverzicht