Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Over QuantaNpM

Over Quanta NpM

Werken aan ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid

Quanta NpM helpt sinds 1997 non profit organisaties bij het ontwikkelen en versterken van ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat non profit organisaties hier beter van kunnen worden. Ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid kunnen leiden tot meer effectiviteit en kwaliteit, tot een betere uitvoering van de maatschappelijke functie en meer resultaat voor de doelgroep.

Succes vraagt om maatwerk

Deze positieve effecten zijn niet vanzelfsprekend. Ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid vragen om maatwerk. Een blauwdruk die altijd en overal werkt, is er niet. Het gaat er om dat u een goede aansluiting realiseert met de aard van uw maatschappelijke functie, het karakter van uw dienstverlening en de wet- en regelgeving die van invloed is op het "doen en laten" van uw organisatie. En natuurlijk speelt ook een belangrijke rol de mate waarin u de aansluiting met uw doelgroepen weet te vinden. Hoe kijken uw doelgroepen aan tegen uw organisatie, uw maatschappelijke functie en uw dienstverlening? In welke mate zijn zij vrij om te kiezen, of juist verplicht om met u in zee te gaan? Ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid komen dan ook in veel variaties voor.

Een stoet van specialismen

De ontwikkeling van ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid brengt vaak de gehele organisatie in beweging: van beleid en structuur tot en met individueel gedrag van medewerkers. Voor de succesvolle ontwikkeling is daarom een brede kennis en ervaring nodig van onder meer ondernemen, marketing, interne en externe communicatie, organisatie- en cultuurverandering, kwaliteitszorg, financiën, ethiek, marktonderzoek en management.

Quanta NpM is een slagvaardige netwerkorganisatie van juist deze specialismen. In Quanta NpM worden de krachten gebundeld van professionals met een goede kennis van en ervaring in de non profit sector. Professionals die een rijke ervaring vertalen naar "effectieve oplossingen op maat". Oplossingen waarmee non profit organisaties goed uit de voeten kunnen.