Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Publicaties >

Marketing voor sociale diensten

Hoe doe je dat?
Gerrit Jan Schep (red.)

Proefproject rond marketing

Dit boek is het resultaat van een proefproject dat in 2007 door Stimulansz werd uitgevoerd in vijf gemeenten. De ambitie van dit project was het relatief nieuwe onderwerp 'marketing' op de kaart te zetten bij sociale diensten. Quanta NpM leverde een bijdrage aan dit proefproject en hielp de sociale dienst van de gemeente Leiden bij een proces van cultuurverandering: van een interne, op dossiers gerichte cultuur, naar een op de cliënt gerichte cultuur.

Dit boek beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan tijdens dit proefproject. En geeft zo een mooie inkijk in de wijze waarop de deelnemende sociale diensten marketing toepasten en wat daarvan de resultaten waren. De lessen uit het proefproject worden vertaald naar handreikingen.

Handreikingen marketing

Sociale diensten worden op een praktische manier wegwijs gemaakt in marketingland. Dit boek gaat over de belangrijkste marketingprincipes en wat sociale diensten daarmee concreet kunnen in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Het hoofdstuk rond de vraag 'Is marketing nodig voor sociale diensten?' beschrijft de door Quanta NpM ontwikkelde methodiek die helpt om deze vraag te beantwoorden. Deze vertrekt vanuit de drie factoren die grote invloed hebben op de mate waarin marketing zinvol kan zijn:

  • De vrijheid van de klant om te kiezen voor de aanbieder;
  • De diversiteit van het aanbod;
  • De vrijheid van de aanbieder om de eigen koers te bepalen.

 

Dit boek werd uitgegeven door  StimulansZ.

 


<< Terug naar de publicaties