Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Publicaties >

Van slag door de markt

Een prikkelend boekje over non-profit organisaties en klantgerichtheid
Jos van der Horst (red.). Met cartoons van Mirjam Vissers

Veranderende organisaties

Marktgericht werken. Vraagsturing. Klantgericht handelen. Maatschappelijk ondernemerschap. Onder die vlag zijn de laatste jaren in de non-profit-sector diverse ontwikkelingen in gang gezet. Deze veranderingsprocessen blijken een grote impact te hebben. Collega's worden ineens klanten. Visies en attitudes worden herijkt. De onderlinge verhoudingen met andere organisaties veranderen. Werkrelaties staan onder druk. En de klant mag over van alles en nog wat meebeslissen.

Wat overkomt hen?

Quanta NpM heeft de afgelopen jaren veel organisaties begeleid die de omslag naar meer klant- en marktgerichtheid, of ondernemerschap, aan het maken waren. Veel organisaties zagen kansen en grepen die ook - met succes. Andere raakten van slag en hadden meer tijd nodig om oude zekerheden los te laten en opnieuw hun weg te vinden. Tijdens al die trajecten hebben we veel met elkaar beleefd, gehoord en gezien.

Cartoons

Hierover gaat dit boekje. Met een knipoog laten we in ruim 20 cartoons zien wat het effect is van dit soort veranderingsprocessen op iedereen die daarmee te maken krijgt: de beslissers, de uitvoerders en niet in de laatste plaats de klant. Wie stilstaat bij die impact, begrijpt beter waarom veranderen soms zo lastig is. En dat is vaak een goed begin om te bedenken hoe het beter kan.

Klik hier om dit boekje te bestellen bij Quanta NpM (€ 5,95). 


<< Terug naar de publicaties