Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Publicaties >

Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?

Kees van der Wolf & Pauline Huizenga (Red.)

Maatschappelijke bijdrage MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) lokt steevast vele commentaren uit. Vanuit het onderwijsonderzoek en vanuit de onderwijspraktijk wordt in dit boek een antwoord geboden op uiteenlopende vragen zoals: wat is de geschiedenis, de positie en de functie van het MBO? Wat is de rol van het MBO in de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling en de maatschappelijke positie van leerlingen? Daarnaast worden onder de loep genomen de verschillende aspecten van de inrichting en de randvoorwaarden die het MBO in staat kunnen stellen zijn taken beter vorm te geven.

Passend onderwijs

Jos van der Horst is, samen met collega Bart van Kessel, verantwoordelijk voor het hoofdstuk 'Er is altijd een weg naar passend onderwijs'. In dit hoofdstuk beschrijven zij een onorthodoxe en onbureaucratische werkwijze bij het aanpakken van thuiszitten. Een aanpak die in de voorbije zeven schooljaren zijn waarde heeft bewezen.

Het boek 'Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?' (2012)  is verkrijgbaar in de boekhandel.

 

 


<< Terug naar de publicaties