Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Publicaties >

Buut! Passend Onderwijs, kom maar op!

Kinderen die vragen om extra aandacht
Peter Mol (red.)

Passend Onderwijs houdt het onderwijs in Nederland behoorlijk bezig. Het doel van dit veranderproces is goed onderwijs en goede zorg te realiseren voor alle leerlingen. Dat is voor het leeuwendeel van alle kinderen geen enkel probleem! Maar dat wordt anders zodra een kind niet meer past binnen de hoofdstroom, om extra aandacht vraagt door bijvoorbeeld gedrags- of communicatieproblemen, hoogbegaafdheid, of een lichamelijke- of geestelijke handicap. Dan gaat het niet altijd goed.

Passend Onderwijs heeft tot doel dat ook deze kinderen het bij hen passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben. Veel is nog onbekend rondom Passend Onderwijs.

Wat kan er al wel?

In dit boek gaan negentien onderwijsprofessionals, rotten in het vak, uit van wat er wel al duidelijk is. Terecht merkt een van hen op: “Passend Onderwijs is gewoon goed onderwijs. En wanneer het onderwijs goed is, is er voor elke leerling een plekje, zit er geen kind thuis en gaan we met de betrokkenen rond de tafel om dit ook echt voor elkaar te krijgen”. De schrijvers proberen de lezer te inspireren om aan te pakken, met concrete voorbeelden. Voorbeelden die in de praktijk werken.

De noodzaak van goede relaties

Jos van der Horst en Bart van Kessel schreven het hoofdstuk ‘Samenwerken is mensenwerk, goede relatie als vruchtbare bodem’. Zij schrijven over de noodzaak van goede relaties om tot effectieve ketensamenwerking te komen en geven tips voor de dagelijkse praktijk.

 


<< Terug naar de publicaties