Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Relaties

Onze opdrachtgevers

Quanta NpM is trots op de samenwerking met haar opdrachtgevers. Met hen werkten en werken wij onder meer aan het uitzetten van een nieuwe koers in organisatie-, marketing- of communicatieplannen, het ontwikkelen van een concrete aanpak voor relatiemanagement, fondsenwerving of acquisitie, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het vinden van toegang tot nieuwe doelgroepen, het versterken van de relatie met bestaande doelgroepen, het stimuleren van een ondernemende of klantgerichte organisatiecultuur, en het vergroten van zelfvertrouwen en bekwaamheid van management en medewerkers door in coaching en training nieuwe inzichten en vaardigheden te ontwikkelen.

Onze partners

Voor een goede beantwoording van de vragen die onze opdrachtgevers ons stellen, is vaak méér nodig dan kennis van en ervaring met ondernemen, marketing en communicatie. Altijd is daarnaast ook kennis nodig van het werkterrein van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld van de belangrijkste feiten en ontwikkeling, of van de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast vragen sommige antwoorden om deskundigen op terreinen zoals financiën, kwaliteitszorg, wet- en regelgeving, organisatiecultuur, ethiek, juridische zaken, of nieuwe sociale media. Daarom werkt Quanta NpM intensief samen met tal van organisaties.