Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Wie stellen vertrouwen in Quanta NpM?

Arbeid

 • FNV Zorg & Welzijn
 • Inter Elan
 • Stimulansz
 • TNO

Cultuur

 • Laaktheater
 • Subcultureel podium Willemeen

Gezondheidszorg

 • Antaris
 • CG Raad
 • Frieslab
 • GGD Midden-Limburg
 • GGD Noord-Limburg
 • GGD IJsselland
 • GGZ Delfland
 • GGZ Regio Breda
 • Handje helpen Regio Utrecht
 • Het Oranje Kruis
 • Intend
 • Landelijke Organisatie Cliëntenraden
 • MantelzorgNL
 • Mediant
 • Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
 • Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
 • Nationale vereniging de Zonnebloem
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
 • Noorderhaven
 • Pameijer Keerkring
 • Rutgers NISSO groep
 • Sherpa
 • Stichting hoofd hart en vaten
 • Thuiszorg Delfland
 • VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Internationaal

 • American Institute for Social Marketing
 • Centrum voor Kwaliteitszorg (België)
 • Public Relations Society of America
 • Stichting Marketing (België)

Maatschappelijk werk, hulpverlening en welzijn

 • AIT VHT & VIB netwerk
 • ElkWelzijn
 • MEE Amstel en Zaan
 • MO Groep, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
 • Movisie
 • Platform Verzekerden en Werk
 • Portes

Onderwijs

 • Algemene Vereniging Schoolleiders
 • Basisschool Elout
 • Basisschool Sint Jan de Doper
 • Basisschool 't Koggeschip
 • Boertien Training
 • Centrum Passend Onderwijs Kempenkind
 • College De Heemlanden
 • De Onderwijsspecialisten
 • Fontys Economische Hogeschool Tilburg
 • Gedragswerk
 • Informatie Beheer Groep
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Kempenkind Centrum Passend Onderwijs
 • Koninklijke Kentalis
 • LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs)
 • Mytylschool Gabriël
 • NSPOH
 • OPDC Griffioen
 • Parcours (V)SO
 • Prot. Chr. Basisschool Roomburg
 • REaCtys
 • REC 4.5 Noord-Holland
 • REC CHIRON
 • REC Rivierenland
 • RECZeON
 • REC Zuid Holland Midden
 • Samenwerkingsverband Hoorn 2
 • Samenwerkingsverband passend onderwijs PO/VO 22.01
 • Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs IJssel - Vecht
 • Samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland
 • Samenwerkingsverband WSNS Duin- en Bollenstreek
 • SBO De Piramide
 • Schouten en Nelissen
 • Stichting Katholiek Basisonderwijs Nieuw West Amsterdam
 • Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
 • Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen
 • WEC Raad

Overheid

 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Leeuwarden
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Provincie Friesland
 • Provincie Noord Brabant
 • Waterschap Zuiderzeeland

Volkshuisvesting

 • Dunavie
 • NIROV
 • Woonplus

Branche- en werkgeversorganisaties

 • Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
 • Kamer van Koophandel Rotterdam e.o.
 • KVGO
 • Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)
 • Vosabb Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen