Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Online test > Is uw organisatie toe aan marketing?

Is uw organisatie toe aan marketing?

Voer de zelfevaluatie uit.

Voor- en tegenstanders discussiëren over de wenselijkheid en mogelijkheid van marketing in de non profit sector. Beide partijen schieten daarbij wel eens door. Sommige voorstanders beschouwen marketing al te snel als panacee voor alle kwalen van non profit organisaties. Sommige tegenstanders zien juist voortdurend beren op de weg. Drie condities hebben een zeer grote invloed op de mate waarin marketing mogelijk is.

  • De afnemer heeft de vrijheid om te kiezen, om al dan niet met een aanbieder in zee te gaan, of een aanbod wel of niet te accepteren.
  • De markt kent een gevarieerd aanbod zodat afnemers ook daadwerkelijk ‘iets te kiezen hebben’.
  • Ook de aanbieder heeft een vrije speelruimte en kan zelfstandig de eigen koers bepalen, aanbod ontwikkelen of de doelgroepen kiezen waarvoor dit aanbod bestemd is.

De soep wordt niet altijd zo heet gegeten...

Naarmate aanbieders en doelgroepen meer speelruimte hebben wint marketing aan belang en wordt steeds vollediger ingezet. Er kunnen drie marketingprofielen worden onderscheiden.

Profiel 1. Nadruk op communicatie

Niet de aanbieder maar een andere belanghebbende, zoals de rijksoverheid, beslist welk aanbod wordt geleverd aan welke doelgroep. Het aanbod wordt vaak uitputtend beschreven. Ook is vaak sprake van een uitvoerige wet- en regelgeving waarin wordt vastgelegd wie onder welke condities en op welke wijze gebruik kan maken van het aanbod. Doelgroepen zijn vaak wettelijk verplicht of door omstandigheden gedwongen gebruik te maken van het aanbod.

Profiel 2. Marketing op het niveau van marketingplannen

Doelgroepen hebben de vrijheid het aanbod al dan niet te accepteren. Er is sprake van een beperkt alternatief aanbod. De aanbieders krijgen een vastomlijnde opdracht die zij in beperkte mate zelfstandig kunnen vertalen in combinaties van doelgroepen en aanbod. De beslissingsbevoegdheid wordt beperkt doordat de markt, tot op het niveau van marktsegmenten, al werd gedefinieerd door een belanghebbende zoals de overheid. Binnen dit kader kan het aanbod worden uitgewerkt, kunnen doelgroepen worden geselecteerd en is sprake van een volledige zeggenschap over alle marketinginstrumenten.

Profiel 3. Strategische marketing planning

Afnemers zijn volledig vrij om te kiezen uit een gevarieerd aanbod van meerdere concurrerende aanbieders. De aanbieder is volledig vrij in het te voeren beleid. De kerntaak ligt vast, maar de organisatie beslist zelfstandig over de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Dit betreft onder meer: het definiëren van de markt, het uitvoeren van marktsegmentatie en de keuze van doelgroepen, het uitwerken van het aanbod, de positionering van de organisatie op de markt, de gewenste ontwikkeling van de organisatie (ook voor de langere termijn) en strategische keuzes zoals bijvoorbeeld het al dan niet toetreden tot nieuwe markten

So what!?

Wilt u met behulp van de Quanta NpM Profile Indicator het marketingprofiel van uw organisatie bepalen? Klik dan hier.

Heeft u belangstelling voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie over de consequenties van de verschillende profielen? Vraag dan per e-mail ( info@quantanpm.nl ) een gratis exemplaar aan van het artikel 'Marketing voor non profit organisaties: de soep wordt niet altijd...'.