Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Online test > Is uw organisatie toe aan marketing?

Is uw organisatie toe aan marketing?

Hoe stelt u uw marketingprofiel vast?

De Quanta NpM Profile Indicator ® geeft inzicht in de mate waarin marketing wenselijk en mogelijk is. Het marketingprofiel kan worden vastgesteld voor de gehele organisatie of een deel daarvan, het gehele aanbod of een onderdeel van het assortiment.

Werkwijze

1. Stel vast op welk niveau u het marketingprofiel wilt bepalen. Is dat bijvoorbeeld voor de hele organisatie, alle doelgroepen en het volledige aanbod? Of voor een deel van de organisatie, een of enkele doelgroepen en een deel van het aanbod? Het is van belang dit goed voor ogen te houden bij de verdere uitvoering van de zelfevaluatie.

2. Geef voor elke uitspraak in de test aan in welke mate deze naar uw mening geldt voor uw organisatie en uw doelgroep(en).
Rapportcijfer 0 wil zeggen: dit geldt voor ons helemaal niet.
Rapportcijfer 10 wil zeggen: dit is zeer beslist en volledig het geval.
Een rapportcijfer lager dan 5 wil zeggen: Ik heb overwegend redenen om deze uitspraak niet van toepassing te achten op mijn organisatie.
Een rapportcijfer hoger dan 5 wil zeggen: Ik heb overwegend redenen om deze uitspraak wel van toepassing te achten op mijn organisatie.
Het omslagpunt wordt gevormd door het rapportcijfer 5. U hebt bij deze score even veel redenen om deze uitspraak wel, als om deze uitspraak niet van toepassing te achten op uw organisatie.

3. Vul uw rapportcijfers in.

4. Klik op de "bereken"-knop. De gemiddelde rapportcijfers worden berekend.

5. Klik op de "verder"-knop. De diagnose verschijnt.