Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Online test > Routeplanner voor de klant- en marktgerichte organisatie

Routeplanner voor de klant- en marktgerichte organisatie

Wat is er voor nodig om een klant- en marktgerichte organisatie te worden? Via welke route verloopt het veranderingsproces? Waar dient uw aandacht allereerst naar uit te gaan? Welke stappen zijn al gezet?
Quanta NpM ontwikkelde een diagnosemiddel dat antwoord geeft op deze vragen.
Op deze webpagina’s treft u een verkorte versie aan van het door Quanta NpM ontwikkelde instrument. De diagnose is daarom indicatief van aard.